Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Predstavljen izvještaj o evaluaciji Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa"

Predstavljen izvještaj o evaluaciji Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa"

Dana 05. maja 2018. godine u Hotelu „City“, Podgorica održana je jednodnevna radionica na kojoj je predstavljen nacrt Izvještaja o sprovedenoj ex-post evaluaciji Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013 ( OP RLJR, IPA IV komponenta).

Radionicu su otvorili Ljiljana Simović, direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implemenraciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Roman Boitard , predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i vođa ekspertskog tima za sprovođenje ex-post evaluacije OP RLJR, Richard Allan.

Na radionici je predstavljen nacrt Izvještaja o sprovedenoj ex-post evaluaciji OP RLJR, dok su učesnici kroz rad u grupama imali priliku da analiziraju validnost nalaza i preporuka iz izvještaja u cilju primjene naučenih lekcija i stečenog iskustva na sprovođenju novog Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017 (SOPEES).

Kroz ex-post evaluaciju OP RLJR kao prvog programa koji je sproveden kroz decentralizovan način upravljanja, zaključeno je da možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima programa.
Na radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, NIPAK kancelarije, kao i predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Evaluacija je sprovedena od strane konzorcijuma koji čine konsultantske kuće GDSI Limited i Education Development Troust, a na zahtjev Evropske komisije.