Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Ciljevi OP RLJR

Opšti cilj Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013 je „Promovisanje održivog razvoja ljudskih resursa modernizacijom i razvojem sistema obrazovanja, obuke i istraživanja u Crnoj Gori, u skladu sa politikama i standardima EU, sa posebnim fokusom na zapošljivost mladih“.

Operativni program se realizuje kroz četiri prioriteta i šest mjera i to iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i nauke, socijalne inkluzije i tehničke pomoći.

Prioritet 1: Efikasne i inkluzivne mjere aktivne politike zapošljavanja ima za cilj povećanje djelotvornosti mjera aktivne politike zapošljavanja u svrhu poboljšanja pristupa zapošljavanju i ostajanju u zaposlenosti.

  • Mjera 1.1: Podrška sprovođenju najdjelotvornijih mjera tržišta rada za kvalitet radne snage i zapošljavanje

Prioritet 2: Unapređenje znanja, vještina i kompetencija za zapošljivost i konkurentnost ima za cilj unapređenje sistema obrazovanja i istraživanja kako bi se postigla njihova bolja povezanost sa privredom

  • Mjera 2.1: Podrška unapređenju uslova za razvoj kvalifikacija u stručnom obrazovanju i osposobljavanju
  • Mjera 2.2: Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede

Prioritet 3: Unaprijeđenje socijalne inkluzije ima za cilj povećanje pristupa tržištu rada licima u nepovoljnom položaju kroz povećanje zapošljivosti.

  • Mjera 3.1: Podrška većem pristupu tržištu rada licima sa invaliditetom i pripadnicima RAE populacije

Prioritet 4: Tehnička podrška ima za cilj pružanje podrške u implementaciji Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa

  • Mjera 4.1: Podrška razvoju okvira za projektnu strukturu (project pipeline)
  • Mjera 4.2: Podrška Operativnoj strukturi u sprovođenju Operativnog programa