Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

OP RLJR

Kada je riječ o IPA I perspektivi (2007-2013), Crna Gora je sticanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) stekla pravo na korišćenje finansijske podrške iz IV komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA).

Sredstva opredjeljena za IV komponentu Ipe, koja se odnosi na razvoj ljudskih resursa, u Crnoj Gori se sprovode kroz dvogodišnji Operativni program „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013, ukupne vrijednosti 5.803.344,00 €, od čega su sredstva Evropske unije (EU) 4.932.839.00 €, dok je nacionalno sufinansiranje 870.505,00 €.

Izrada Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013 je počela u martu 2010. godine, a zvanično se završila usvajanjem ovog dokumenta na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 29. marta 2012. godine, odnosno njegovim usvajanjem od strane Evropske komisije 18. oktobra 2012. godine u Briselu.

U skladu sa uredbama Evropske unije, pravilima i procedurama koje prate Ipu, usvajanje Operativnog programa nije automatski značilo i početak njegove realizacije, već je uslijedio proces uspostavljanja i akreditovanja Operativne strukture na nivou crnogorske administracije koja bi bila zadužena za tzv. decentralizovano upravljanje i sprovođenje Operativnog programa. Uspostavljena Operativna struktura, u čijem su sastavu Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Ministarstvo finansija, je zvanično akreditovana usvajanjem Odluke o prenosu ovlašćenja za decentralizovano upravljanje IV komponentom Ipe 28. jula 2014. godine od strane Evropske komisije.

Nakon akreditacije Operativne strukture, uslijedilo je i potpisivanje Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske unije 31. oktobra 2014. godine od strane Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL), a 05. decembra 2014. godine od strane Nacionalnog koordinatora za Ipu.

Potpisivanjem Finansijskog sporazuma, konačno je ozvaničen i formalan početak realizacije prioriteta i mjera definisanih u Operativnom programu.