Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Šta je Operativni program, a šta je Operacioni identifikacioni obrazac (OIS)?

Operativni program (OP) je dokument, odnosno detaljan plan kojim država definiše kako će trošiti novac koji joj je opredjeljen kroz dostupne fondove Evropske unije u datom programskom periodu. Drugim riječima, sveobuhvatni strateški ciljevi u određenoj oblasti ili sektoru, se pretaču u prioritete i mjere, odnosno akcije i aktivnosti Operativnog programa, koje se zatim sprovode kroz projekte. 

 

Operacioni identifikacioni obrazac (Operational Identification Sheet – OIS) je posljednji korak u procesu programiranja, a slijedi odmah nakon izrade Operativnog programa. Ovi obrasci predstavljaju dokumenta koja prenose mjere, odnosno aktivnosti, definisane u Operativnom programu na praktičan nivo. Zbog toga ih često nazivaju i „mini projektima“ na osnovu kojih se kasnije razvija tenderska i projektna dokumentacija.