Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Šta je Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) predstavlja finansijsku podršku zemljama potencijalnim kandidatima i zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji u cilju pružanja pomoći u sprovođenju reformi u njihovim društvima, zakonodavstvu, privredi.

Podrška kroz IPA I finansijsku perspektivu (2007-2013) se odvija kroz pet komponenti, i to:

 1. Podrška tranziciji i izgradnji institucija,
 2. Prekogranična i regionalna saradnja,
 3. Regionalni razvoj,
 4. Razvoj ljudskih resursa,
 5. Ruralni razvoj.

Podrška kroz IPA II finansijsku perspektivu (2014-2020) se pruža definisanim sektorima. To znači da u ovoj finansijskoj perspektivi nema podjele na komponente, već je fokus stavljen na sektore koji su blisko povezani sa Strategijom proširenja, i to:

 

 1. Demokratija i upravljanje
 2. Vladavina prava i temeljna prava
 3. Životna sredina
 4. Saobraćaj
 5. Konkurentnost i inovacije
 6. Zapošljavanje, socijalna politika i razvoj ljudskih resursa
 7. Poljoprivreda i ruralni razvoj
 8. Prekogranična i teritorijalna saradnja.